Betekenis 168 Million

168Million kent een intensieve geschiedenis. De initiatiefnemers achter 168 million Nederland hebben veel gereisd naar landen waar kinderarbeid spijtig genoeg een vanzelfsprekendheid is. Sinds 1999 werken de initiatiefnemers aan het verslaan van armoede. In ruim 20 jaar groeien we uit tot een internationale beweging tegen armoede.

Onze missie is in de huidige tijd nog altijd even belangrijk. 1,6 miljard mensen leven in moeilijke omstandigheden. Net als wij, willen zij een veilig en menswaardig bestaan met onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, werk en natuurlijk voedsel en water.

168 Million Nederland biedt hulp en ondersteuning, overal waar armoede, uitsluiting en onrecht heerst. Dankzij onze enorme schat aan ervaring, kunnen wij werkelijk verschil maken.

Nu is het zo dat er naar schatting wereldwijd 168 miljoen kinderen genoodzaakt zijn te werken. Dit veel te hoge getal is in 2017 de naam van het initiatief geworden met als visie dit getal zo snel mogelijk te laten dalen.