Wat is kinderarbeid?

Zo zit het in Nederland & wereldwijd [2021]

Lees in dit artikel waar kinderarbeid het meeste voorkomt en hoe het in Nederland zit.

Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij gewoon kind kunnen zijn. Spelen, naar school gaan en langzaamaan kennis maken met de wereld om hen heen. Verplicht moeten werken hoort hier niet bij. Helaas is dit op veel plekken in de wereld wel het geval. Kinderarbeid komt nog veel voor en ontneemt veel kinderen hun kansen voor de toekomst.

Wat is kinderarbeid?

Ongeveer 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar zijn wereldwijd aan het werk als kindarbeider. Deze cijfers zijn schattingen en het werkelijk aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Niet alles kan namelijk in kaart worden gebracht. Wat als een paal boven water staat, is dat kinderarbeid een grootschalig probleem is dat om een grootschalige aanpak vraagt.

Met kinderarbeid wordt bedoeld al datgene waardoor kinderen niet naar school kunnen. De kinderen verrichten werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling en vaak gevolgen heeft voor hun fysieke en mentale gezondheid. Vaak is het werk dat door kinderen wordt gedaan ook nog eens heel gevaarlijk. Al het werk dat door kinderen jonger dan 15 jaar wordt gedaan én al het gevaarlijke werk gedaan door kinderen of jongeren onder de 18 jaar, wordt gezien als kinderarbeid.

De oorzaken van kinderarbeid zijn erg divers en variëren per situatie. Een veelvoorkomende oorzaak is armoede waardoor de kinderen helaas wel moeten bijdragen aan het gezinsinkomen. Ook een gebrek aan goed onderwijs draagt bij aan kinderarbeid. Verder zijn er situaties waarin wetten niet worden gehanteerd waardoor kinderen hun bescherming verliezen. Een gebrek aan kennis speelt in alle gevallen vaak mee om het probleem in stand te houden.

Het aanpakken van kinderarbeid vereist veranderingen op allerlei niveaus. Zo zullen er structurele politieke veranderingen nodig zijn waardoor kinderen via wetten worden beschermd. Door beleidsvorming wordt kinderarbeid bij de kern aangepakt en kunnen overheden zorgen voor toegang tot onderwijs en armoedebestrijding.

Daarnaast is het van belang dat bedrijven zorgen voor productieketens zonder kinderarbeid en daarin hun verantwoordelijkheid pakken. Dit start al bij het in kaart brengen van kinderarbeid, wat lang niet altijd zichtbaar is voor de bedrijven zelf. Voor het terugdringen van kinderarbeid in productieketens is het doorlichten van de hele keten nodig en moeten duidelijke afspraken worden gemaakt voor het uitbesteden van werkzaamheden.

Kinderarbeid in Nederland

Kinderarbeid wordt vaak gezien als een probleem wat alleen voorkomt in armere landen. Maar hoe zit het eigenlijk met kinderarbeid in Nederland?

Gelijke Kansen

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Hierbij ging het om arbeid dat als ‘schadelijk of ongezond’ wordt gezien. Tegenwoordig is het voor kinderen jonger dan 16 jaar verboden om te werken. Een uitzondering hierop is wanneer er een vergunning voor is verleend. Hierbij gaat het vaak om lichte arbeid, zoals een krantenwijk. Toch zijn er nog veel kinderen onder de 14 jaar die flink wat uren per week werken als babysitter, bij boerderijen, als fruitplukker of vakkenvuller.

Ook komt het vaak voor dat kinderen noodgedwongen allerlei taken in het huishouden op zich moeten nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze als mantelzorger optreden voor een vader of moeder. Wanneer een ouder of verzorger niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, komen de huishoudelijke taken vaak op de schouders van de kinderen terecht. Koken, afwassen, wasjes doen, stofzuigen: er zijn veel kinderen voor wie dit dagelijkse kost is. En dan niet in de vorm van een klusje doen in huis om meer verantwoordelijkheidsgevoel te krijgen en een steentje bij te dragen, maar uit noodzaak. Deze vorm van kinderarbeid komt in Nederland helaas nog veel voor en is lang niet altijd zichtbaar.

Voorbeelden van kinderarbeid.

Naast kinderarbeid in Nederland zijn er welbekende voorbeelden van wereldwijde kinderarbeid. Zo zijn er in de kledingindustrie ontelbaar veel kinderen werkzaam tegen lage lonen en in slechte omstandigheden. De kans dat jouw kleding is gemaakt door kinderen is erg groot. Het probleem zit vaak diep in de productieketen. Fabrikanten besteden opdrachten uit aan kleinere fabrieken waar controles zelden plaatsvinden. Dit vindt vooral plaats in India waar de overgrote meerderheid van de fabrieksarbeiders jonger is dan 18 jaar.

Ook het garen waarvan kleding wordt gemaakt is een industrie waarin veel kinderarbeid voorkomt. Door vervalste identiteitsbewijzen en missende geboorteaktes is het vaak erg lastig om de leeftijd van kinderen te achterhalen. Hetzelfde geldt voor het oogsten van katoen voor kleding. In Oezbekistan worden kinderen zelfs verplicht door de overheid om in de oogsttijd katoenbollen te plukken. Nog verder in de kledingindustrie keten kom je terecht bij de katoenzaden teelt waar zo mogelijk een nog groter percentage van de arbeiders uit kinderen bestaat.

Kinderarbeid komt niet alleen voor in de kledingindustrie, maar in alle aspecten van de wereldeconomie. Zo zijn er in de Ivoorkust veel kinderen die door armoede worden gedwongen om te werken op de cacaovelden. In Turkije werken veel vluchtelingen uit Syrië in winkels en in Bolivia komt kinderarbeid veel voor op suikerrietplantages.

Wereldwijde kinderarbeid.

De huidige COVID-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat het aantal kindarbeiders voor het eerst in twee decennia is gestegen. Er zijn tegenwoordig nog meer kinderen aan het werk in fabrieken, in de landbouw, mijnen of in hun eigen huishouding. Terwijl de cijfers tussen 1960 en 2003 juist waren gedaald van 25% naar 10%. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die naar verwachting nog verder zal doorzetten.

Help je mee?

Stichting 168million.nl is een van de meest actieve organisaties in de strijd tegen kinderarbeid. Wij zetten ons in om ieder kind ook echt kind te laten zijn. Kinderarbeid is een complex probleem waar vaak meerdere oorzaken voor zijn. Er is geen alles overkoepelende oplossing te vinden, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we beetje bij beetje steeds meer kinderen aan een betere toekomst helpen. Met jouw donatie kunnen wij ons blijven inzetten voor kwetsbare kinderen. Met slechts een paar euro per maand help je ons in de strijd tegen kinderarbeid. Draag bij aan het verhogen van de levenskwaliteit van kinderen door ze gewoon weer kind te laten zijn. Wij staan voor een eerlijke kans voor iedereen en zorgen dat donaties terecht komen waar ze het hardst nodig zijn

Verrassingspakket.

Een‌ ‌pakket ‌vol met‌ ‌divers‌ ‌speelgoed voor alle leeftijden. Het verrassingspakket wordt met een lach van oor tot oor in ontvangst genomen door kinderen bij wie plezier helaas niet standaard is.