Bescherming

Kinderen, en vrouwen, zijn vaak kwetsbaar

Ruim een miljard kinderen zijn slachtoffer van geweld, uitbuiting en misbruik. Ieder kind hoort op te groeien in een omgeving zonder geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Er zijn nog ontelbare situaties onaanvaardbaar zoals kinderarbeid, gedwongen huwelijk van minderjarige meisjes, rituele genitale verminking, kinderhandel of het rekruteren van kinderen door gewapende milities. Het gaat voornamelijk over kinderen van migranten en minderheden, kinderen die zonder hun ouders leven of kinderen die in conflictgebieden wonen, in strijd met de lokale wet. Ook kinderen die een handicap hebben, of die niet geregistreerd zijn bij de geboorte lopen meer risico en hebben extra bescherming nodig. Wij leren kinderen onder andere om voor zichzelf op te komen.

Wat wij doen

Ambassadeur en bestuurder Henni Mandemaker, voormalig olympisch bokscoach, traint kinderen en vrouwen zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Door deze training staan ze sterker in hun schoenen en durven ze ‘nee’ te zeggen in situaties waarin ‘nee’ het enige juiste antwoord is.

Steun nu – Met ieder € 8 krijgen 11 kinderen of vrouwen een cursus zelfverdediging met een sociale inslag.