Onze prioriteiten

Gezondheid

Het verbeteren van de gezondheid is één van de vele focuspunten in de strijd tegen armoede. Gezonde kinderen worden gezonde volwassenen, die op hun beurt hun levenstandaard, die van hun gemeenschap en van hun land verbeteren.

Meer over gezondheid

Voeding

Goede voeding is voor kinderen en volwassenen van levensbelang. Kinderen en volwassenen die goed gevoed zijn, zijn vrijwel altijd gezonder, productiever, levenslustiger, alerter en studeren en werken beter. Een zekerheid is dat ondervoeding verwoestend werkt.

Meer over voeding

Educatie

Velen miljoenen schoolplichtige kinderen wordt het recht op school ontnomen. Ze hebben niet de mogelijkheid zich voor te bereiden op de toekomst. De meesten van deze kinderen zijn meisjes.

Meer over educatie

Sport & educatie

Met dit project stellen wij scholen jarenlang in staat om kinderen te laten leren door middel van sport. Ook leren zij onderwijs te geven waarbij sport als een middel gebruikt wordt om kinderen spelenderwijs te laten leren.

Meer over sport & educatie

Water & Leefomgeving

Water drinken, water koken voor pasta, een douche nemen, naar het toilet gaan: dingen die we vanzelfsprekend vinden. Helaas is voor honderden miljoenen mensen wereldwijd dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben geen toegang tot veilig drinkwater of tot sanitaire voorzieningen.

Meer over water & leefomgeving

Gelijkheid

Via sociale inclusie willen wij iedereen betrekken bij onze activiteiten. Niemand mag worden uitgesloten. Kortom, we zijn vastbesloten om te vechten tegen iedere vorm van uitsluiting van personen door de maatschappij.

Meer over gelijkheid

Bescherming

Iedereen heeft het recht op te groeien in een omgeving die ze beschermt tegen geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Helaas zijn er nog altijd honderden miljoenen mensen het slachtoffer van geweld, uitbuiting en misbruik.

Meer over bescherming

Milieubewust en duurzaam

Een duurzame en groene toekomst voor iedereen, dat vinden wij belangrijk. We kiezen ervoor om een focus te leggen op het bouwen van een klimaatneutrale en duurzame samenleving en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem.

Meer over een toekomstbestendig voedselsysteem