Wat is discriminatie? En hoe verschilt het met racisme?

Lees in dit artikel voorbeelden van discriminatie in Nederland en wereldwijd

Wat is Discriminatie? Bekijk de Voorbeelden en de Definitie.

Iedereen wil gelijk behandeld worden. Ongeacht waar je vandaan komt en welke opvattingen je er op na houdt. Deze gelijke behandeling zou ook een basisrecht moeten zijn voor iedere burger. Desondanks komt discriminatie nog veel te veel voor, zowel in Nederland als daarbuiten.

De definitie van discriminatie is het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van bepaalde kenmerken die in de situatie zelf niet relevant zijn. Dit kan van alles zijn. Veelvoorkomende kenmerken waarop wordt gediscrimineerd zijn nationaliteit, godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, sociale klasse, etnische achtergrond, leeftijd, gezondheid of bepaalde opvattingen. De discriminatie betekenis is veelomvattend en erg breed. In essentie komt het er op neer dat discriminatie zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van groepen en individuen.

Discrimineren kan dus voorkomen op veel verschillende gronden. Hierdoor zijn er allerlei vormen van discriminatie, de één opvallender dan de ander. Aan de vele soorten discriminatie liggen veelal dezelfde ideeën ten grondslag. Mensen die discrimineren hebben vaak vooroordelen over degenen die zij discrimineren. Onvoldoende kennis over de ander, angst voor het onbekende of (on)gegronde gevoelens van onveiligheid zijn vaak de onderliggende redenen waarom discriminatie plaatsvindt.

Het lastige van discriminatie is dat iedereen het anders ervaart. Wat voor de één als discriminatie wordt bestempeld, hoeft niet zo ervaren te worden door de ander. Een discriminerende grap wordt soms weggelachen en wordt op een ander moment, met een ander publiek als erg kwetsend ervaren. In alle situaties moet worden uitgegaan van het gevoel van degene om wie het gaat. Ervaart hij of zij een grap of situatie als discriminerend? Dan is het kwaad al geschied.

Verschil racisme en discriminatie.

De term discriminatie wordt nogal eens verward met de term racisme. Ook komt het veel voor dat de termen door elkaar worden gebruikt. Over de verschillen tussen racisme en discriminatie bestaan verschillende opvattingen. De algemene consensus is echter dat met racisme een hele reeks aan ideeën, uitingen en gedragingen wordt bedoeld. Dit komt zowel van individuen als van instituties en draait om het idee van superioriteit. Groepen mensen die zichzelf boven anderen plaatsen en zichzelf superieur vinden aan die anderen uiten daarmee racisme.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen. Wanneer deze verschillen echter leiden tot ongelijke behandeling, dan wordt er gesproken van discriminatie. Een van de discriminatiegronden, zoals hierboven omschreven, is ras. Hieronder vallen iemands nationale achtergrond, etnische achtergrond, huidskleur en afkomst. Discriminatie op basis van het ras van een ander wordt racisme genoemd.

Discriminatie kan net als racisme ook tussen personen plaatsvinden of binnen instituties, waarbij het institutionele discriminatie wordt genoemd. Interpersoonlijke discriminatie gaat over het gedrag tussen mensen waarin discriminatie voorvalt. Bij institutionele discriminatie zit de discriminatie in beleid en regels die voor ongelijkheid zorgen, het uitvoeren, bevestigen of in stand houden.

Discriminatie in Nederland
In Nederland is discriminatie wettelijk verboden. In het discriminatie artikel, oftewel artikel 1 van de Grondwet, staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Maar helaas komt discriminatie in Nederland nog steeds voor.

Discriminatie in Nederland.

In Nederland is discriminatie wettelijk verboden. In het discriminatie artikel, oftewel artikel 1 van de Grondwet, staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is verboden en daarnaast is ook aanzetten tot haat of discriminatie verboden. Ook is discriminatie op het werk verboden op grond van het soort contract (vast of tijdelijk) en op grond van arbeidsduur (deeltijd- of voltijdwerk). Een werkgever die een werknemer ontslaat omdat deze biseksueel is, een school die een leerling met een hoofddoek weigert of een bedrijf dat enkel mannen aanneemt, allemaal zijn ze in overtreding.

Helaas komt discriminatie in Nederland nog steeds voor. Een veelvoorkomend voorbeeld hiervan is etnisch profileren in het kader van wetshandhaving. Etnisch profileren is een soort discriminatie waarbij wetshandhavers besluiten om iemand te controleren, fouilleren, stoppen of aan te houden op basis van de afkomst of huidskleur. Hierbij gaat het om situaties waarin er geen aanleiding voor staande houden of aanhouden is. Dit komt zowel bij de politie als bij de Koninklijke Marechaussee voor.. Etnisch profileren gebeurt vaak in het kader van criminaliteitsbestrijding, maar het is geen bewezen manier om criminaliteit te verminderen en zorgt er vooral voor dat discriminatie in Nederland in stand wordt gehouden.

Voorbeelden van discriminatie wereldwijd.

Er zijn oneindig veel wereldwijde discriminatie voorbeelden op te noemen. Een bekend voorbeeld is al jarenlang realiteit in China: de discriminatie van Oeigoeren. In China wordt deze bevolkingsgroep, samen met Kazakken en andere islamitische minderheden, naar zogenoemde heropvoedingskampen gestuurd. In deze kampen worden zij stelselmatig mishandeld en geïndoctrineerd. Deze vorm van onderdrukking is een extreme vorm van discriminatie op basis van afkomst. De redenen om iemand naar een heropvoedingskamp te sturen zijn enorm breed waardoor de discriminatie op grote schaal plaatsvindt.

Een ander voorbeeld van discriminatie wereldwijd is genderdiscriminatie. In Saoedi-Arabië komt het veel voor dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen. Ook al is het niet vastgelegd in een wet, het is daar voor veel vrouwen nog steeds niet mogelijk om hun rijbewijs te halen. Ook is het voor vrouwen niet toegestaan om naar buiten te gaan zonder mannelijke begeleider. Ondanks een aantal versoepelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is het voor Saoedische vrouwen nog steeds lastig om echt hun eigen leven te leiden. Deze vorm van discriminatie komt in meer landen voor.

Wil jij je ook inzetten tegen discriminatie en voor een eerlijke wereld? Steun ons dan door een donatie te doen. 168Million staat voor gelijke kansen voor iedereen. Draag bij aan een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld en help ons om een veilige omgeving te creëren voor mensen die het nodig hebben.

Geef 15 maaltijden.

Ruim 820 miljoen mensen zijn ondervoed, dat is 1 op de 9. De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn beslissend. Het is cruciaal ondervoeding te vermijden omdat het nooit meer volledig te genezen is. Het houdt armoede in stand.