Wat is Racisme?

Definitie Racisme & Racisme in Nederland.

Definitie Racisme & Racisme in Nederland.

Je denkt misschien dat racisme iets is van vroeger of dat racisme vooral voorkomt in andere landen. Helaas is niets minder waar. Racisme komt nog erg veel voor en is ook in Nederland voor veel mensen nog dagelijkse kost. Racistische uitingen komen in allerlei vormen voor en zorgen er nog steeds voor dat bepaalde groepen mensen te maken hebben met uitsluiting.

Wat is racisme?

Een veelvoorkomende racisme definitie is dat bepaalde rassen van nature superieur zijn aan andere rassen. Ten grondslag hieraan ligt het idee dat er menselijke rassen zijn die van elkaar onderscheiden kunnen worden. Dit komt voort uit het vroegere ‘etnocentrisme’ waarbij het ene volk zichzelf meer beschaafd vond dan het andere. Later zijn er meer natuurwetenschappelijke theorieën bijgekomen waarin vooral het blanke ras zichzelf als superieur zag.

Bij racisme worden verschillen tussen rassen benadrukt, waarbij het kan gaan om geestelijk en fysiek vermogen, fysieke kenmerken en karaktereigenschappen. Maar ook uiterlijke kenmerken en nationaliteit spelen een grote rol bij racisme. Al met al kan racisme het beste omschreven worden als een houding van minachting of vijandigheid voor bepaalde personen of groepen op basis van hun nationaliteit, afkomst of huidskleur.

Racisme komt voor in verschillende lagen van de samenleving. In sommige landen zijn racistische wetten in werking waarbij bepaalde mensen beperkt worden in hun doen en laten. Maar zelfs zonder deze wetten komt racisme veel voor. Een vorm van racisme is institutioneel racisme waarmee wordt bedoeld dat bepaalde processen, regels en beleid in een land leiden tot ongelijkheid tussen verschillende groepen mensen. Dit is een vorm van structureel racisme waarbij mensen systematisch worden uitgesloten en gemarginaliseerd. Hierbij kan het ook gaan om tradities, omgangsvormen en gedragingen. Ook zonder wetten die racisme in de hand werken komt racisme vaak voor.

Verschil racisme en discriminatie.

Twee termen die nog wel eens door elkaar gehaald worden zijn racisme en discriminatie. De termen zijn elkaar gerelateerd, maar betekenen niet hetzelfde. Wat is precies het verschil?

Discriminatie is alle ongelijke behandeling van mensen op basis van bepaalde kenmerken. Bij discriminatie wordt er onterecht verschil gemaakt op een of meerdere kenmerken, wat een discriminatiegrond wordt genoemd. Discriminatiegronden zijn heel uitlopend. Voorbeelden hiervan zijn: leeftijd, seksuele gerichtheid, religieuze overtuiging, levensovertuiging, ras, nationaliteit, politieke overtuiging, handicap, chronische ziekte, geslacht, arbeidscontract, arbeidsduur of burgerlijke staat.

Zoals je kunt zien is ras dus een van de discriminatiegronden. Wat hierbij wordt verstaan als ras zijn huidskleur, nationale achtergrond, etnische achtergrond of afkomst. Je zou dus kunnen zeggen dat discriminatie een breder begrip is dan racisme, zonder daarbij te suggereren dat het één boven het ander staat. Discriminatie op basis van iemands ras is racisme. Racisme is dus een vorm van discriminatie. De begrippen zijn eigenlijk niet los van elkaar te zien.

Discriminatie is soms lastig vast te stellen. Wanneer wordt iemand gediscrimineerd? Wanneer er een verschil in behandeling is bij iemand op basis van een kenmerk wat er niet toe (zou moeten) doen, is er sprake van discriminatie. Krijgt iemand de baan niet omdat hij of zij bepaalde kwalificaties mist? Of speelt de godsdienst of het geslacht van de kandidaat een rol? In de laatste gevallen wordt gesproken van discriminatie.

Racisme in Nederland Komt dat nog veel voor? Het antwoord is helaas volmondig JA.

Racisme in Nederland.

Ook al is de wetgeving in Nederland zo ingericht dat iedereen gelijk is, in de praktijk komt racisme nog erg veel voor. Zeker institutioneel racisme is in veel onderdelen van de samenleving terug te vinden.

Ongeveer één derde van de mensen die discriminatie ervaren maken dit mee op grond van hun huidskleur, afkomst, etnische afstamming of nationaliteit. Discriminatie op basis van ras dus, oftewel racisme. Dit gebeurt onder andere in het onderwijs, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en tussen burgers onderling.

Een recent voorbeeld hiervan is de veelbesproken toeslagenaffaire. Hierbij is bewezen dat de Belastingdienst bij fraudeonderzoeken een selectie maakte op afkomst of nationaliteit. Deze mensen werden extra gecontroleerd: een vorm van discriminatie op basis van ras.

Ook in het dagelijks leven komt racisme voor. Als Nederlanders omschrijven we ons land vaak als tolerant. We hebben toch het homohuwelijk en een liberaal softdrugsbeleid? Als je maar hard genoeg werkt is alles mogelijk. Alleen is dit denkbeeld lang niet voor iedereen de realiteit. Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen van kleur nog steeds minder kansen hebben op een baan. Deze vorm van racisme verschuilt zich echter achter de waarden waar Nederland voor lijkt te staan, waardoor het minder goed zichtbaar is.

Voorbeeld van racisme wereldwijd.

Een bekende wereldwijde beweging die is ontstaan naar aanleiding van racisme, is Black Lives Matter. Deze beweging is ontstaan in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten en heeft de afgelopen tijd de hele wereld overgenomen. Black Lives Matter is een reactie op veelvuldig politiegeweld tegen Afro-Amerikanen en is wereldwijd bekend geworden door George Floyd die door een hardhandige arrestatie om het leven is gekomen. Politiegeweld op basis van ras komt helaas erg veel voor, niet alleen in de Verenigde Staten.

Ben jij ook tegen racisme en wil je graag je steentje bijdragen om racisme te verminderen? Bij 168million.nl maken wij ons hard om racisme te verminderen. Wij geloven dat iedereen een toekomst verdiend waarin dromen werkelijkheid kunnen worden. Een eerlijke kans voor iedereen is waar wij op allerlei manieren naar streven. Om die gelijke kansen te creëren is het van groot belang om racisme tegen te gaan.

Stop racisme en steun 168million.nl in onze strijd. Doneer nu en draag bij aan een betere wereld.

Vragen over deze Blog?
Vraag het Ambassadeur Mr P.J.Ph. Dietz de Loos.

 

– Ridder in de Orde van Oranje Nassau
– Ridder in de Ordre National de la Légion d’Honneur

 

Email: info@168million.com
Tel: +31 20 244 0688