Sociale Ongelijkheid

in Nederland & Wereldwijd [2021]

Wat is sociale ongelijkheid?

Iedere samenleving heeft in meer of mindere mate te maken met sociale ongelijkheid. Tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn er ongelijke verdelingen op gebieden zoals maatschappelijke positie, inkomen, macht, leefstijl en sociale status. Hierbij gaat het om verschillen in rechten en plichten in de breedste zin van het woord. Sociale ongelijkheid heeft als betekenis dat niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.

Creëer gelijke kansen

Gelijke kansen betekent niet automatisch dat de resultaten ook voor iedereen hetzelfde zijn. Iedereen heeft nog steeds zijn eigen talenten, mate van geluk en aangeboren karaktereigenschappen. Je kunt veel kansen ervaren en er niet altijd gebruik van maken. Of misschien ben je juist proactief en in staat om meer deuren te openen voor jezelf. Dit is geheel persoonsafhankelijk waardoor meer sociale gelijkheid uiteindelijk niet voor iedereen dezelfde uitwerking zal hebben. Het creëren van gelijke kansen is echter waar het om draait.

Gelijke Kansen

Sociale ongelijkheid in Nederland

Ook in Nederland komt sociale ongelijkheid voor. Bepaalde bevolkingsgroepen genieten meer aanzien dan anderen. Eenieder die ‘behoort’ tot een dergelijke groep staat hoger op de maatschappelijke ladder en heeft een streepje voor in het leven. Voor veel mensen is het lastig om de maatschappelijke ladder te beklimmen. Het inkomen, opleidingsniveau en bijvoorbeeld het woningbezit bepalen waar iemand zich bevindt op de ladder en waar er bewegingsruimte zit. De mate waarin iemand kan klimmen op de maatschappelijke ladder wordt sociale mobiliteit genoemd.

Sociale mobiliteit: klimmen op de sociale ladder

In Nederland komen verschuivingen op de ladder vrij veel voor. Onze verzorgingsstaat met voorzieningen zoals gezondheidszorg, uitkeringen en scholing biedt kansen en geeft veel Nederlanders een goede basis. Maar nog steeds wordt niet iedereen in staat gesteld om zichzelf te ontplooien. Zo zijn er kinderen die opgroeien in kansarme gezinnen en tijdens hun jeugd te maken krijgen met armoede. Maar ook op de werkvloer komt sociale ongelijkheid voor. Vrouwen zijn bijvoorbeeld nog steeds ondervertegenwoordigd in managementteams. Sinds 2008 is Nederland op het gebied van sociale mobiliteit helaas ingehaald door andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Sociale ongelijkheid voorbeelden

Een veelvoorkomende vorm van sociale ongelijkheid ontstaat door de plek waar iemand opgroeit. Deze plek bepaald als het ware al deels de kans op een welvarend leven. Een ander voorbeeld van sociale ongelijkheid is het verband tussen de inkomenspositie van kinderen en dat van hun ouders. Als een kind op jonge leeftijd opgroeit in dezelfde plaats of regio als zijn of haar ouders, dan is hun inkomen op latere leeftijd op een vergelijkbaar niveau als dat van de ouders. De plaats waar je woont bepaald dus voor een deel wat je inkomen wordt.

Hierbij geldt ook dat er inkomensverschillen ontstaan wanneer een kind opgroeit in een nieuwe regio. Verhuizen op jonge leeftijd kan dus zorgen voor een groot inkomensverschil voordat het kind uit huis gaat. Verhuizen op volwassen leeftijd heeft een minder groot inkomensverschil als gevolg.

Sociaal economische ongelijkheid

De bovenstaande factoren laten zien dat de fysieke omgeving van groot belang is voor de kansen die iemand kan pakken. Sociale ongelijkheid is echter niet alleen verbonden met waar en hoe iemand opgroeit. Er is ook een grote groep mensen die tijdens hun loopbaan lastig hun inkomen kunnen vergroten. Dergelijke sociaal-economische ongelijkheid hangt samen met de werkgelegenheid en iemands positie op de arbeidsmarkt.

Wereldwijde sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is een wereldwijd probleem dat vraagt om een grootschalige aanpak. Het onderwerp staat op vele politieke agenda’s en vormt vaak een cruciaal onderdeel van beleidsvorming. Maar nog steeds zijn veel mensen de dupe van ongelijkheid en wordt hen ten onrechte een kans op een mooie toekomst ontnomen. In Nederland komt sociale ongelijkheid in mindere mate voor dan in andere landen, mede door onze verzorgingsstaat. Zeker in arme landen, waar het verschil tussen arm en rijk erg groot is, kunnen de onderlinge verschillen enorm oplopen.

168Million helpt mensen in nood

168Million is er voor mensen in nood. Voor iedereen in diepe armoede, getroffen door onrecht, ongelijkheid, geweld of ziekte. Door het bieden van innovatieve, duurzame oplossingen willen wij hen weer een toekomstperspectief bieden. Hiervoor zamelen wij donaties in die gaan naar personen, gebieden of gezinnen die het hard nodig hebben. Het geld gaat bijvoorbeeld naar vaccinaties voor jonge kinderen, het aanleggen van plantages of het bouwen van een huis. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om wereldwijde sociale ongelijkheid tegen te gaan en eerlijke kansen te creëren voor iedereen.

Verrassingspakket.

Een‌ ‌pakket ‌vol met‌ ‌divers‌ ‌speelgoed voor alle leeftijden. Het verrassingspakket wordt met een lach van oor tot oor in ontvangst genomen door kinderen bij wie plezier helaas niet standaard is.

Sociale gelijkheid

Wij streven naar een maatschappij waar iedereen kan meedoen. Het moet niet uitmaken waar je bent geboren, uit wat voor gezin je komt of waar je woont. Iedereen moet vanaf de geboorte een gelijke kans hebben op posities in de maatschappij. Het streven naar sociale gelijkheid gaat verder dan alleen kijken naar individuen. Het gaat ook om sociale cohesie in gemeenschappen, de algemene veiligheid van onze samenleving en huidige machtsverhoudingen.

Meer sociale gelijkheid

Meer sociale gelijkheid zorgt voor een betere welvaartsverdeling en kansen verdeling. Als een kind bijvoorbeeld goed kan leren, dan moeten er mogelijkheden zijn dat hij of zij daar volop gebruik van kan maken en door kan studeren. Daarom zetten wij ons in om de kennis over sociale ongelijkheid te vergroten en met concrete oplossingen bij te dragen aan dit probleem. Hiervoor zijn duurzame oplossingen nodig die het probleem bij de kern aanpakken, maar ook een langdurig effect hebben. Zo bouwen we beetje bij beetje aan een rechtvaardige wereld voor iedereen.

Vragen over deze Blog?
Vraag het Ambassadeur Mr P.J.Ph. Dietz de Loos.

 

– Ridder in de Orde van Oranje Nassau
– Ridder in de Ordre National de la Légion d’Honneur

 

Email: info@168million.com
Tel: +31 20 244 0688