Volledig transparant

Het bestuur

Stichting 168Million heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een lid van het raad van bestuur.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1 – opzetten en begeleiden van projecten;
2 – selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties die niet bepaald zijn door donateurs;
3 – afleggen van verantwoording aan de donateurs.

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Ik heb verschillende derdewereldlanden bezocht en weet dus hoe moeilijk het leven kan zijn. Ik ben vastberaden een verschil te maken voor mensen in nood.

– H. Mandemaker
– Voorzitter
– Ridder in de orde van oranje-nassau
– Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Respect Gym

Wij willen zo veel mogelijk mensen helpen en er voor zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt.

 

– Penningmeester: B.R. Kornegoor
– Nevenfunctie: Directeur Euro-88 BV.

Beloningsbeleid, beleidsplannen & jaarverslagen

Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen loon of enige onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. Wij besteden de volledige donatie aan directe hulp en wij voeren een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn voor kansarme kinderen en vrouwen in nood. Voor onze financiën is een kascommissie samengesteld.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Beleidsplan 2021 – 2023
Beleidsplan 2024 – 2026
Standaard formulier publicatie plicht

Statuten

In onze statuten staat het beleid van de stichting omschreven. De laatste wijziging is gedaan op 29-12-2017.
Opgesteld en gedeponeerd door: Van den Eijnden & Koster notarissen te Waardenburg. (www.ek-notarissen.nl)

Statuten

Klachtenprocedure, voorwaarden, cookies & privacy

klachten – Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Algemene principes – Onze AP’s geven richting aan onze besluiten en handelingen overal ter wereld.

Cookies – Bezoekers van onze site dienen akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op de bezoekers’ computer geplaatst worden. Ze worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

AVG – De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten zijn essentieel. In dit verband voldoen wij aan de betreffende Nederlandse regelgeving.


AV, privacy & cookies
Algemene principes
Klachtenprocedure

Meer weten over onze interne organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs en supporters.