Uw steun

Kan ik rechtstreeks een kind steunen?
Wij promoten geen sponsoring of steun aan individuele kinderen omdat dit het evenwicht van het gezins- en gemeenschapsleven in het gedrang kan brengen. Wij steunen langetermijnprogramma’s, die we ontwikkelen in samenwerking met overheden, plaatselijke gemeenschappen en organisaties om het welzijn van alle kinderen te verbeteren.
Waarom belangrijk om ons te steunen?
Wij geven hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. Wij kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We geven hulp om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen.
Hoe kan ik mijn maandelijkse storting wijzigen?
Om je maandelijkse storting te wijzigen, het bedrag te verhogen of te verlagen, de opdracht tijdelijk of definitief stop te zetten, kan je ons contacteren via: info@168million.com
Kan ik mijn giften bevriezen voor een bepaalde periode?
Ja. Indien je om één of andere reden even geen geld kan geven, kan je je giften bevriezen voor een bepaalde periode. Indien je dit wil doen, contacteer ons via: info@168million.com
Wat is een Europese SEPA domiciliëring?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalruimte. Dit systeem laat toe om betalingen te maken over heel Europa. Wegens een standaardisatie van het Europees systeem zijn ook alle Nederlandse organisaties vanaf de komende jaren verplicht om dit systeem toe te passen.

De Europese domiciliëring geeft de mogelijkheid om een maandelijkse storting te doen aan een organisatie. Dit systeem heeft als doel om de donateur te beschermen via een heel strikte en beschermde betalingsprocedure.

Waarom vragen wij om een vaste steun?

Wij zijn blij met elke gift en helemaal met mensen die ons voor langere tijd structureel steunen. Want als vaste donateur zeg je toe dat je bijdrage niet incidenteel maar structureel is. Hierdoor kunnen wij investeren in hulp van een blijvend karakter, vooral daar waar hulp het hardst nodig is. Als vaste donateur draag je bij aan structurele kinderhulp, waardoor we kinderen echt een beter leven kunnen geven.

Jouw gift

Kan ik een gift in natura doen?
We hebben als organisatie een strikt beleid over giften in natura. Giften in natura hebben allerhande praktische en logistieke gevolgen, die vaak een hoog kostenplaatje hebben. We bekijken elk geval afzonderlijk.
Waarom vraagt 168 Million mij om een machtiging?
Door ons te machtigen besparen we geld aan bank- en verwerkingskosten waardoor we meer voor kinderen kunnen doen. Dankzij machtigingen kunnen we nog meer kinderen helpen.
Kan ik ook doneren zonder te machtigen?
Ja, dat kan. Wij werken liever met machtigingen zodat de bankkosten dan lager zijn en we nog meer kinderen kunnen helpen.
Kan ik ook een gift overmaken?
Ja dat kan, bijvoorbeeld via internetbankieren. Het IBAN-nummer is IBAN NL 22 ABNA 0254 6162 40 t.n.v. Stichting 168 Million.

Wil je op de hoogte blijven van wat er met jouw gift is gedaan? Vul dan je naam en adres in bij ‘betalingskenmerk’ of ‘omschrijving’. Zo weten wij dat we contact met je mogen opnemen. Een mailtje sturen kan ook: info@168million.com

Klachten en vragen

Hoe kan ik een klacht indienen?
Ben je niet tevreden over de werkwijze van 168 Million Nederland? Wil je een klacht met ons delen? Neem vooral contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

Wij leren hier graag van en beschouwen jouw informatie als een manier om ons werk te verbeteren.

Waar kan ik een vraag of opmerking over de donateurwerving kwijt?
Als je vragen of opmerkingen hebt over de straat- of deurwerving bij jou in de buurt, dan horen wij dat graag. Graag horen we de datum en de locatie of het adres. Vraag eventueel om de identificatiekaart en noteer de naam van de werver en het ID-nummer.

Dit zijn onze contactgegevens:

E-mail: info@168million.com

Telefoonnummer: +31 26 352 7607

We zijn telefonisch bereikbaar op: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Ik denk dat de naam van 168 Million wordt misbruikt. Wat moet ik doen?
De naam 168 Million wordt soms door derden misbruikt. Bijvoorbeeld door bedrijven die ons logo op hun website zetten zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, of er worden (e-mail)berichten verstuurd waarin onze naam ten onrechte wordt genoemd. We doen er alles aan om te voorkomen dat organisaties en personen de naam van 168 Million voor eigen gewin verkeerd gebruiken. Mocht je een bericht tegenkomen dat je niet vertrouwt, dan kun je dat melden via: info@168million.com

Fondsenwerving

Hoe doen wij aan fondsenwerving?
We gebruiken meerdere kanalen om aan fondsenwerving te doen bij particulieren en bedrijven. Een ervan is directe dialoog. Onze fondsenwervers zijn gemotiveerde studenten of professionals. Ze spreken voorbijgangers in de straat of in sommige supermarkten aan of komen aan huis, om ons programma van maandelijkse giften uit te leggen. We organiseren eveneens telefonische fondsenwervingcampagnes.

Een aanvraag tot een maandelijkse gift gebeurt via een Europees domiciliëringsformulier.

Fondsenwerving in de straat, aan huis of via de telefoon laat onze wervers toe het publiek te sensibiliseren rond de missie van 168 Million. Dankzij maandelijkse giften, kunnen we projecten op lange termijn plannen en heel snel reageren in noodsituaties.

Daarnaast zijn er nog andere methodes om nog te steunen, via oproepen tot giften, geboortelijsten, solidaire cadeaus, etc.

Hoe herken je een fondsenwerver ?
Onze fondsenwervers kan je herkennen aan hun kledij, waar duidelijk 168 Million op vermeld wordt. Ze dragen ook een officiële 168 Million badge als teken van hun engagement.

Als je vragen hebt over onze fondsenwerving, kan je ons bereiken per mail: info@168million.com

Zet 168 Million collectanten in?
Er collecteren vrijwilligers voor 168 Million. Deze vrijwilligers dragen altijd een vrijwilligerspas.
Doorlopende donatie opzeggen?
U kunt op verschillende manieren opzeggen:

– Uw annuleringsverzoek mailen naar info@168million.nl;
– Een antwoord sturen op uw aanmeld email naar henni@168million.nl;
– Een antwoord sturen op de nieuwsbrief naar bedankt@168million.nl;
– Bellen naar +31 20 244 0688 (ma – vrij tussen 10:30 en 15:00);
– Smsen naar +31 6 20804044;
– Een Whatsapp sturen naar +31 6 20804044;
– Antwoorden op ons tevredenheidsonderzoek per sms of Whatsapp.

Uw afmelding is enkel verwerkt wanneer u een verwerkingsemail vanuit 168 Million Nederland heeft ontvangen.

Testament

Wat kan ik nalaten?
Al uw zakelijke rechten: zowel roerende (geld, effecten, goudstukken, kunstwerken, enz.) als onroerende goederen (gronden, huizen, appartementen, naakte eigendom, enz.). Maar ook auteursrechten kan u nalaten.
Kies ik voor een eigenhandig of notarieel testament?
Het notarieel testament biedt meer waarborgen:

1) Het kan moeilijker betwist worden
2) Het is duidelijk, want opgesteld door een specialist
3) Het wordt geregistreerd als authentieke akte en kan dus niet verdwijnen
4) Het wordt makkelijk teruggevonden, want het staat ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Zonder dat de inhoud ervan wordt bekend gemaakt welteverstaan.

Het eigenhandig testament bevat deze waarborgen niet. Daarom laat u uw testament altijd best herlezen door een specialist (gewoonlijk de notaris) en legt u zeker uw testament neer bij een notaris. Zo wordt het ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Want een testament kan altijd verloren gaan of vernietigd worden.

Hoe ben ik zeker dat mijn testament wordt nageleefd?
Simpel: u duidt een vertrouwenspersoon aan in uw testament. Die waakt er dan over dat uw testament wordt uitgevoerd volgens uw wil. Dit noemen we de vereffening van de nalatenschap. De vertrouwenspersoon noemen we de testamentuitvoerder. Dit kan een lid zijn van de familie, maar ook een vriend of zelfs een notaris.

Het aanstellen van een testamentuitvoerder is niet verplicht. INdien u geen testamentuitvoerder aanstelt, is het niet uw notaris die deze rol op zich neemt.

Welke successierechten moeten er betaald worden?
Successierechten zijn een belasting op de overdracht van uw erfenis op uw erfgenamen. Wij raden u aan hiervoor uw notaris te raadplegen. De rechten verschillen namelijk van gewest tot gewest. En ze verschillen ook nog eens volgens de graad van verwantschap tussen u en uw legatarissen. Weet dat de successierechten kunnen oplopen tot 80% van het nagelaten bedrag.
Waarom een testament maken?
Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw vermogen krijgt. Dit noemen we de erfrechtelijke devolutie.

Stelt u geen testament op en hebt u geen erfgenamen (nakomelingen of andere)? Dan erft de Staat uw goederen. In de praktijk zijn dit de Gemeenschappen en Gewesten.

U begrijpt dus meteen het belang van een testament. Hiermee bepaalt u immers naar wie uw goederen gaan na uw overlijden.

Moet ik rijk zijn om een testament op te maken?

Neen. Een testament is nuttig zodra u enkele goederen of wat spaargeld heeft. En dan vooral als u wilt kiezen naar wie die goederen gaan na uw overlijden. Alleen met een testament kan u hiervan zeker zijn.